logo
 

Basisverzekering 
Ook in 2016 is dieetzorg door de zorgverzekeraar voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Deze 3 uur bevat zowel directe tijd als indirecte tijd. (zie onder) Dit komt neer op ca 5 consulten per jaar.

 

Eigen risico 
Dieetzorg die uit de basisverzekering wordt vergoed, gaat ten koste van uw eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar en voor mensen die vanuit Ketenzorg gefinancierd worden. (diabetes en hart- en vaatziekten)

 

Verwijsbrief 
De dietist is opgeleid voor directe toegankelijkheid. Dit betekent dat een verwijsbrief niet noodzakelijk is. Sommige verzekeraars accepteren echter alleen behandeling met verwijsbrief, raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Het is mogelijk dat u na gebruik van deze 3 uur nog aanspraak kunt maken op aanvullende verzekering. Raadpleeg ook hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

De factuur wordt meestal direct bij de zorgverzekeraar ingediend. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit 2 componenten:

- Directe tijd: de tijd waar u als cliënt aanwezig bent.
- Indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het registreren, rapporteren het informeren van de verwijzer, e/o het berekenen en samenstellen van een persoonlijk voedingsadvies.

 

Kosten  
De consulten die buiten de vergoedingen vallen worden in rekening gebracht.

Eerste consult (45 min)        75  euro

Vervolgconsult (20 min)        30 euro

Telefonisch of emailconsult    20 euro 

appeltaartHuisbezoek (toeslag)            20 euro  

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.