logo
 

 

 

Privacy
Uw privacy wordt gewaarborgd. Alles wat u bespreekt met de dietist wordt vertrouwelijk behandeld. De dietist is respectvol en streeft naar een optimale samenwerking. 

 

Klik hier voor de privacyverklaring

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Laat u verstek gaan zonder het te melden, dan wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Klachtenregeling
Bent u niet tevreden of heeft u een klacht en komt u er met uw dietist niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloketparamedici.nl of telefonisch 030-310 09 29 of per mail: info@klachtenloketparamedici.nl